تحقیق پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا

تحقیق پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا
پروژه حسابداری

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 219بخشی از متن تحقیق:مقدمهسازه
های زیرزمینی از جمله سازه های پیچیده مهندسی هستند که طراحی و روش های
اجرای آنها دامنه بسیار وسیعی دارد . شاید تنوع این سازه ها از نظر شرایط
محیطی قابل شمارش نیست، همان گونه که ویژگی های ژئومکانیکی و تنش های طبیعی
برای دو نوع زمین فقط بر حسب تصادف می تواند یکسان و مشابه باشد. به همین
سبب استاندارد کردن بارهای سنگ و کنش و اندرکنش سازندهای زمین شناسی با
عناصر مهندسی که در ساختن این سازه ها به کار می روند و شامل حفاظت های
موقت ( و پوشش های دائم ) می باشد مقدور نمی باشد.به عنوان مثال ،
مقایسه این سازه ها با سدها که بزرگت ترین سازه های مهندسی ساخته شده
هستند، روشن می نماید که در سدها ناشناخته های طراحی منحصر به پی و تا
اندازه ای رژیم های جریان رودخانه ها است در حالی که مصالح مورد استفاده
کاملاً قابل کنترل بوده و شناخته شده هستند. با این حال در سدها، پی سد و
چگونگی برخورد به مسائل آن، اثر بسیار عمده ای در تصمیم گیری های طراحی
داشته و حتی نوع سازه سد را تعیین می کند. در سازه های زیرزمینی شامل تونل
ها، مغارها و شفت ها ، ویژگی های ژئومکانیکی خاص مقاطع یا محدوده های زمین
شناسی به سختی قابل تشخیص بوده و تعیین دقیق این ویژگی ها به جز هنگام
حفاری های اجرایی معین نمی شود. به این ترتیب، بارهای وارد به سامانه و
پایدار نگه داشتن مغار با ضریب اطمینان کافی پس از رسیدن به لایه های زمین
شناسی متفاوت و انجام آزمایش های لازم تعیین می شود.دشواری های اشاره
شده، سبب می شود که پروژه های متشکل از سازه های زیرزمینی نیازمند راهنمایی
ها و دستورالعمل های تجربی و نظری باشد که طراحان مربوطه با توجه به آنها
بتوانند در مقاطع پیش از اجرا، طرح هایی در حد قابل قبول ارائه نمایند.موضوع این مجموعه عمدتاً کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد به طراحی ها و کلیاتی از اجرا می باشد.در
نبود استانداردهای بین المللی، این مجموعه نیز مانند دستورالعمل ها و
ضوابط موجود، گروه های طراح را در سازماندهی طراحی و اتخاذ روش های طراحی،
راهنمائی خواهد کرد.در خاتمه امیدوار است با نهایت کوششی که در خلاصه
نویسی و حذف موارد تشریحی به عمل آمده ، مجموعه حاضر بتواند نقاط نظر عملی
مورد نیاز را تا حد ممکن پوشش دهد .فصل اول – کلیات1-1 هدفهدف
از تهیه این مجموعه، ارائه ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای طراحی سازه
ای برای تونل های آب بر و پوشش آنها است. پرداختن به چنین هدفی ، بدون
اشاره به تعاریف و مفاهیم کلی ، راه گشا نیست. در بارگذاری تونل ها، زمین
اطراف تونل با تمام ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن نقش عمده ای دارد. به
همین سبب ، کلیاتی در مورد زمین شناسی و طبقه بندی زمین شناختی در پوسته
های این مجموعه آمده تا مراجعه به مأخذهای گوناگون به حداقل کاهش یابد.با
توجه به تأثیر روش های اجرا، در حفاظت های موقت و دائم در مجموعه حاضر ضمن
معرفی روش های اجرا گزینه های لازم برای حفاظت ها نیز توصیه شده اند. بدین
ترتیب این مجموعه منحصراً جنبه استاندارد ندارد، بلکه ترکیبی از توصیه ها ،
دستورالعمل ها و استانداردها است .1-2 دامنه کاربرداین مجموعه
شامل نقطه نظرهای فنی، رهنمودهای مربوط به طراحی و اجرای تونل ها و شفت ها
با کاربردهای هیدرولیکی می باشد. در مواردی از جمله محاسبات پایداری جدار
تونل های سنگ بری شده، می توان در زمینه تونل های ترافیکی نیز از این
مجموعه استفاده کرد. دامنه کاربرد مجموعه در زمینه مطالعات و نتیجه گیری
ژئوتکنیک در حد نیاز مهندس طراح سازه مطرح شده است. با توجه به تنوع روش
های اجرای تونل ها و متدولوژی های مختلف ، از جمله استفاده از ماشین آلات
خاص حفاری یا روش های ویژه مانند لوله رانی ، برای کاهش حجم متن، تنها به
این روش ها اشاره گردیده است . همچنین این مجموعه از نظر اجرایی، خاص تونل
ها و شفت ها در زمین های سنگی است که با اجرای آنها در زمین های نرم تفاوت
عمده ای دارند.برای طراحی موفق فنی که توأم با نقطه نظرهای اقتصادی
باشد، استفاده از گروه مهندسین با تجربیات بالا در زمینه های تخصصی مختلف
ضرورت دارد. از آنجا که عملیات اجرایی و قرارداد مربوط به اجرا در عملیات
اجرایی مورد بحث نقش اساسی دارد، بنابراین در مواردی این مجموعه به مفاد
قراردادهای اجرایی اشاره داشته که البته از اشاره فراتر نرفته و به این
ترتیب نقطه نظرهای مربوط به تهیه اسناد قرارداد را به طور کامل نمی پوشاند.طراحی
تونل ها و شفت ها به علت این که محیط اجرای آنها بر خلاف سایر موضوعات
مهندسی منحصراً تشکیلات زمین شناسی هستند، با سازه های دیگر اختلاف بنیادی
دارد؛ در سازه های مهندسی معمولاً طراحی عناصر مهندسی مورد نظر است ولی در
مورد تونل ها، در صورتی که مغار حفاری شده با استفاده از روش های مختلف از
جمله به کار بردن میل مهارها، بتن پاشی و تمهیدات دیگر تقویت شوند،باز در
مورد پایداری وضریب ایمن سازه نمی توان به اعداد دقیقی رسید .در این
راستا، بررسی ها و اکتشافات باید اتفاقات محتمل را پیش از وقوع روشن نمایند
تا پیمانکار آمادگی و شرایط ایمنی کافی را برای اجرای طرح فراهم آورد .1-3 روش ها و استانداردهای طراحیدر
طراحی تونل ها، شفت ها و سازه های زیرزمینی از آنجا که عامل اصلی محیط
میزبان و اثر آن بر جدار مغار می باشد وبه این سبب که میزان شناخت ازمحیط
میزبان و ویژگی های آن در مقایسه با دیگر سازه های مهندسی محدودتر است،
محاسبات و طراحی ها ضمن اختلاف با دیگر سازه های مهندسی، اساساً محاسبات
ویژه ای بوده و به همین دلیل کدها و استانداردهای مربوط به تونل ها و شفت
ها محدود و کمیاب هستند.در این مجموعه، روش های طراحی با برنامه عملیات
اجرایی مورد بحث قرار گرفته است . به این معنی که ابتدا خلاصه ای از ویژگی
های سازندهای زمین شناسی به عنوان محیط میزبان معرفی گردیده و سپس طراحی
حفاظ ها و عناصر پایدار کننده موقت بااستفاده از روش های مختلف تشریح
گردیده و سرانجام روش های مختلف محاسبات پوشش های تونل های هیدرولیکی بیان
شده است. روش های برخورد به رفتار سنگ در مغارها شامل روش های نظری و تجربی
می باشد که در مجموعه حاضر متداول ترین آنها معرفی شده اند. تأکید این
مجموعه بر این است که پارامترهای شناسایی نشده در رفتار سنگ و سایر عوامل
محیطی در طراحی ، طوری در نظر گرفته شود که طراحی حاصل، هم از نظر ایمنی و
هم به لحاظ اقتصادی بهینه باشد .1-4 گروه تخصصی طراحیگروه طراحی به علت ویژگی های سازه های زیرزمینی باید شامل تخصص های زیر باشد :1-4-1
مهندس زمین شناس، برای تهیه برنامه بررسی ها و اکتشافات ژئوتکنیک و
ژئوفیزیک و تفسیر نتایج حاصل از شرایط غیرمعمول و انتخاب مسیر اصلی تونل و
همکاری با متخصص آب زیرزمینی .1-4-2 مهندس هیدرولیک، برای طرح پلان و
پروفیل، و فشار آب در تونل و ویژگی های هیدرولیکی مقطع ساخته شده تونل و
اعلام نظر در مورد گزینه ها.1-4-3 مهندس سازه ، برای محاسبات پوشش ها
در تونل های تحت فشار و پنستاک ها و محاسبات بتن مسلح، همکاری در انتخاب
نوع پوشش تونل و حفاظت های موقت .1-4-4 مهندس ژئوتکنیک ، برای محاسبه و
ارزیابی حفاظت های موقت، انتخاب روش ها و تدابیر مربوط به ناهنجاری ها و
شرایط غیرمتعارف، انتخاب نوع پوشش تونل و مسیر کلی تونل .1-4-5 مهندس
عمران (سیویل) ، برای انتخاب موقعیت کارگاه وتجهیزات ، دستیابی به کارگاه،
محل انبار مواد اضافی و تغییر محل تجهیزات مربوط به اجرا .1-4-6 مهندس
عمران (سیویل)، یا نقشه بردار، برای تهیه نقشه های پایه، انتخاب روش های
تعیین مختصات و نقاط اصلی نقشه برداری و کنترل اجرای عملیات صحرایی .1-4-7 گروه زیست محیطی1-4-8
مهندس عمران با تجربه اجرا در سازه های زیرزمینی، برای مشاوره در مورد روش
های اجرای پیش بینی شده و راه حل های مقطعی و مشارکت در تهیه اسناد
قرارداد و برنامه های کنترل کیفیت .1-4-9 سایر تخصص ها، شامل متخصص
آنالیز قیمت های واحد (معمولاً با تخصص عمران – اجرایی ) ، نقشه کش های
آشنا با نرم افزارهای ترسیمی و کارشناسان مورد نیاز برای تهیه و تنظیم
اسناد قرارداد .1-5 مراحل طراحی و اجرادر تمامی مراحل طراحی، زمینه
های تخصصی مهندسی تونل، زمین شناسی ومهندسی ژئوتکنیک باید مورد توجه
باشند. مراحل طراحی و اجرا به اختصار بدین ترتیب می باشد :1-5-1 مطالعات شناساییاین
مرحله شامل معرفی و تعیین سیمای طرح شامل بیان علل و نیازهای اجرای طرح یا
چشم اندازهایی است که اجرای طرح ایجاد می نماید. عمده ترین پروژه هایی که
زمینه اصلی آنها سازه های زیرزمینی و تونل ها را تشکیل می دهد عبارتند از :
نیروگاه ها ، کنترل سیلاب، انحراف آب و سرانجام تأمین و انتقال آب برای
اهداف آبیاری و کشاورزی و اهداف دیگر .1-5-2 مطالعات توجیهی1-5-2-1
بخش عمده فعالیت ها در این دوره، روی اقتصاد طرح متمرکز می گردد . در این
مرحله باید امتیاز و برتری اجرای طرح بر هزینه های اجرا و آسیب های زیست
محیطی ناشی از اجرا روشن شود. در این راستا، باید دقت طرح در حد مناسبی
بیشتر از مرحله قبل بوده و مسائل زمین شناسی و زیست محیطی با دقت کافی
تشریح شوند .1-5-2-2 در مورد هر طرح، گزینه هایی با در نظر گرفتن
مشکلات وموانع و اثرات زیست محیطی بررسی می شوند که پس از غربال کردن گزینه
ها، طرح نهایی شامل طرح اولیه، هندسه طرح، راستاها و ترازها و پارامترهای
جانبی ( از جمله راه های دستیابی ) به عنوان طرح حاصل از مطالعات توجیهی
ارائه می شود .در این مرحله محاسبات هیدرولیکی طرح در تعیین هندسه
وراستا و ترازها نقش عمده ای دارد . طرح مرحله اول باید شامل سازه های
جانبی از قبیل مخزن ضربه گیر، محفظه هوا و غیره باشد . در گزینه ها باید
علاوه بر تونل و تجهیزات جانبی، گزینه های جایگزین نیز بررسی شوند. مشکلات و
پیچیدگی های زمین شناسی و عوارض ناشی از حفاری( مانند برخورد به چشمه های
آب گرم وگازهای مسموم ) در این مرحله ملاحظه خواهند شد. به این ترتیب، در
مرحله اول باید مطالعات بررسی ها و اکتشافات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی در حد
مناسب انجام شده واز نتایج آنها در ارائه گزینه ها و انتخاب مسیر مناسب و
همچنین هندسه مناسب و محاسبات پایداری استفاده گردد .1-5-3 تهیه طرح اجراییپس
از انتخاب مسیر و هندسه مناسب تونل و موقعیت شفت ، بر اساس نقشه های
توپوگرافی دقیق تر( حداقل مقیاس 1:2000 برای مسیر و حداقل 1:1000 برای
ورودی و خروجی ) و با توجه به اطلاعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی ، طراحی ها
انجام می گیرد. نکات مهمی که در این مرحله باید مورد استفاده و توجه باشند،
عبارتند از :- جزییات ژئوتکنیک- حفظ تأسیسات موجود- تدابیر لازم برای جلوگیری از آب شکستگی ها و یا انباشته شدن رسوبات هنگام وقوع جریان های سطحی- جانمایی ورودی، خروجی و شفت- حفاظت های موقت- شرایط و حدودی که پیمانکار باید حفاظت های موقت را طراحی کند- مراحل و ترتیب اجرا- پوشش نهایی تونل ( شامل بتن ، میل گرد و فولاد )- سازه های جانبی وجزییات آنها- حفاظت های کاتدی- ابزار دقیق و سامانه های رفتارنگاری و- مشخصات فنی و خصوصی و برنامه گزارش های کارگاهی1-5-4 مرحله اجرادر
مرحله اجرا، تیم اجرایی شامل مدیر پروژه ، مهندس مقیم، نظار و سایر نفرات
لازم می باشد . در این مرحله، طراح باید کلیه پیشنهادهای فنی پیمانکار را
ملاحظه نماید . نتایج قرائت ابزار، برای ملاحظات فنی باید در اختیار طراح
قرار داده شود. حضور نماینده ای از طرف گروه طراحی در کارگاه نیز لازم است . 1-5-5 مرحله راه اندازی و بهره برداریپیش
از اعلام تحویل ، باید آزمایش های لازم از جمله هیدرواستاتیک انجام و
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری و نقشه های چون ساخت تهیه شود .درمرحله بهره برداری، از قرائت های سامانه های رفتارنگاری بهره گیری گردد .فصل دوم – محیط میزبان2-1 ملاحظات زمین شناسیملاحظات زمین شناسی تونل ها به شرح زیر می باشند :2-1-1
زمین شناسی محدوده کار در مورد تونل ها، مغارها و سازه های زیرزمینی باید
گویای ویژگی های مکانیکی از جمله تغییر شکل و شکست آنها هنگام حفاری باشد.
در صورت احتمال برخورد به آب زیرزمینی مقدار و فشار آن باید بررسی شود .2-1-2
هنگام طراحی و اجرای تونل ” چینه شناسی ” و ساختمان ” زمین شناسی توده سنگ
” چهارچوب اصلی طبقه بندی را تعیین می کند. توده سنگ ها از نظر زمین شناسی
با توجه به ویژگی های مختلف طبقه بندی می شوند. در این بررسی ها ضمن طبقه
بندی زمین شناسی و مسائل آن، عواملی از جمله برخورد به آب زیرزمینی پیش
بینی می گردد . از نمونه های دست نخورده سنگ ویژگی های مکانیکی به دست می
آید. حال آن که توده سنگ، به علت داشتن ابعاد بزرگ تر ویژگی های دیگر از
جمله اثر درزه ها و شکستگی ها را نیز دربردارد …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
پروژه حسابداری تحقیق در مورد پروژه حسابداری دانلود تحقیق پروژه حسابداری دانلود رایگان تحقیق پروژه حسابداری پروژه پروژه حسابداری مقاله پروژه حسابداری تحقیق حسابداری در مورد پروژه حسابداری پروژه در مورد پروژه حسابداری پایان نامه حسابدار

 • پاورپوینت خلاصه کتاب شيمی عمومی رشته تربيت بدنی تالیف دکتر سیداحمد میرشکرایی

  پاورپوینت خلاصه کتاب شيمی عمومی رشته تربيت بدنی تالیف دکتر سیداحمد میرشکرایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب شيمی عمومی رشته تربيت بدنی تالیف دکتر سیداحمد میرشکرایی،در قالب ppt و در 223 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:ساختمان اتم،…

 • تحقیق بررسی مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي آن

  پاورپوینت مدل سرآمدي EFQM,پروژهمدل سرآمدي EFQM,تحقیق آماده در مورد مدل سرآمدي EFQM,تحقیق مدل سرآمدي EFQM,دانلود تحقیق در مورد مدل سرآمدي EFQM,دانلود تحقیق مدل سرآمدي EFQM,مدل سرآمدي EFQM,مقاله در موردمدل سرآمدي EFQM,مقاله مدل سرآمدي E تحقیق بررسی مدل سرآمدي EFQM و…

 • تحقيق سموم آفت كش

  آفتكشي,آفتهاي كشاورزي,تحقيق كشاورزي,دانلود تحقيق,زراعت,سموم,سموم آفتكش,سموم كشاورزي,كار تحقيقي كشاورزي,كشاورزي,كشاورزي و زراعت دانلود تحقيق سموم آفت كش دانلود فایل TDE (DDD) با نام تجارتي روتان يا تتراكلرواتان است.از مهمترين آنالوگهاي د.د.ت است كه در گذشته براي كنترل انواع مختلفي از آفات مورد…

 • فایل اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 1396

  اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 1396,اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 1396 رایگان,اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 96,دانلود اکسل آنالیز فهرست بهای راه و با,دانلود اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 1396,فایل اکسل آنالیز…

 • پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون

  پرسشنامه,پرسشنامه زندگی,پرسشنامه کار,پرسشنامه کیفیت زندگی,پرسشنامه کیفیت زندگی کاری,پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون,پرسشنامه کیفیت کار,سنجش کیفیت زندگی,سنجش کیفیت زندگی کاری,کیفیت زندگی کاری,کیفیت زندگی کاری والتون دانلود پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع کیفیت زندگی…

 • جزوه آموزشی مکمل فیزیولوژي ورزشی رشته تربیت بدنی

  جزوه مکمل فیزیولوژي ورزشی,جزوه مکمل فیزیولوژي ورزشی تربیت بدنی,جزوه مکمل فیزیولوژي ورزشی رشته تربیت بدنی,دانلود جزوه مکمل فیزیولوژي ورزشی,دانلود جزوه مکمل فیزیولوژي ورزشی تربیت بدنی,دانلود جزوه مکمل فیزیولوژي ورزشی رشته تربیت بدنی دانلود جزوه آموزشی مکمل فیزیولوژي ورزشی رشته تربیت…

 • پلان 4 طبقه

  پلان 4 طبقه دانلود پلان 4 طبقه دانلود فایل پلان 4 طبقه   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان 4 طبقه

 • پاورپوینت مدیریت کیفیت (QM)

  تحقیق مدیریت کیفیت,مدیریت کیفیت,مدیریت کیفیت pdf,مدیریت کیفیت پروژه,مدیریت کیفیت جامع,مدیریت کیفیت جامع pdf,مدیریت کیفیت جامع tqm,مدیریت کیفیت چیست,مدیریت کیفیت فراگیر,مدیریت کیفیت و بهره وری,مقاله مدیریت کیفیت پاورپوینت مدیریت کیفیت (QM) رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت کیفیت…

 • تحقیق مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب

  اختلاص,تقلب,حسابداری,حسابرسی تحقیق مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب ،در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:سال 1390 به فرمان مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پیرانشهر (واقع در استان آذربایجان غربی)

  استان آذربایجان غربی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان پیرانشهر,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان پیرانشهر دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پیرانشهر (واقع در استان آذربایجان غربی) دانلود فایل…

 • پکیج پاورپوینت شیمی آلی فلزی و شیمی پلیمر

  پکیج پاورپوینت شیمی آلی فلزی و شیمی پلیمر شیمی الی فلزی رفتن به سایت اصلی دانلود پکیج پاورپوینت شیمی آلی فلزی و شیمی پلیمر،در قالب ppt و در 575 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:شیمی آلی فلزی میسلر (فارسی) در 42 اسلایدلیگاندها…

 • گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی گاری,نقشه های اجرایی گاری طراحی شده در سالیدورک دانلود گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل گاری طراحی شده در سالیدورک و…

 • تحقیق عذاب قبر

  آشنایی با عذاب قبر,بررسی عذا,پاورپوینت عذاب قبر,پایان نامه عذاب قبر,پژوهش عذاب قبر,تحقیق عذاب قبر,عذاب قبر,عذاب قبر پسر 18 ساله,عذاب قبر چگونه است,عذاب قبر چیست,عذاب قبر مسلمان,عذاب قبر مسیحی,عذاب قبر واقعی,عذاب قبر یهودی,مقاله عذاب قبر دانلود تحقیق عذاب قبر دانلود فایل…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان مراغه (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  استان آذربایجان شرقی,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان مراغه,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان مراغه (واقع…

 • تحقیق بالگرد

  تحقیق بالگرد رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق در مورد بالگرد،در قالب pdf و در 42 صفحه، شامل:مقدمهانواع بالگردبالگردهای داری یک ملخ اصلیبالگردهای با طراحی متداولبالگردهای دارای ملخ دمیبالگردهای با طراحی فاقد ملخ دمیبالگردهای با طراحی Tip jetبالگردهای دارای بیش…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شیراز (واقع در استان فارس)

  استان فارس,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان شیراز,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شیراز دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شیراز (واقع در استان فارس) دانلود فایل نقشه مدل…

 • پاورپوینت جعبه ماهیچه ریخته گری (متالورژی)

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد جعبه ماهیچه,پاورپوینت جعبه ماهیچه,تحقیق جعبه ماهیچه,جعبه ماهیچه,دانلود power p,دانلود پاورپوینت جعبه ماهیچه,دانلود پاورپوینت در مورد جعبه ماهیچه,دانلود تحقیق جعبه ماهیچه,دانلود رایگان پاورپوینت جعبه ماهیچه پاورپوینت جعبه ماهیچه ریخته گری (متالورژی) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب روش های چندمتغیره پیوسته

  پاورپوینت روشهای چند متغیره پیوسته,تحقیق روشهای چند متغیره پیوسته,خلاصه کتاب روشهای چند متغیره پیوسته,دانلود روشهای چند متغیره پیوسته,روشهای چند متغیره پیوسته,مقاله روشهای چند متغیره پیوسته پاورپوینت خلاصه کتاب روش های چندمتغیره پیوسته رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روش…

 • پاورپوینت بررسی کارکرد بانك‌ هاي سرمايه‌ گذاري با ساير نهاد‌هاي مالي

  پاورپوینت بررسی کارکرد بانك‌ هاي سرمايه‌ گذاري با ساير نهاد‌هاي مالي رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی کارکرد بانك‌ هاي سرمايه‌ گذاري با ساير نهاد‌هاي مالي، در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بانک تجاري…

 • تحقیق بازیابی بار توسط سیستم های خبره

  سیستم های اتوماسیون,شبکه,شبکه های توزیع انرژی,مانور,مانور شبکه تحقیق بازیابی بار توسط سیستم های خبره رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بازیابی بار توسط سیستم های خبره،در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیده مقدمه سیستم خبره اولبازیابی بارهاشبکه نمونهنتیجه…

 • پاورپوینت سکولاریسم

  پاورپوینت سکولاریسم دلایل مخالفت اسلام با سکولاریسم pdf رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع نقد و بررسی سکولاریسم،در قالب ppt و در 70 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:مفهوم سکولاریسم:واژة سكولار «Secular» از «Seculum» ـ به‌معناى قرن و…

 • گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی‎

  دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک,دانلود گزارش کارآموزی برق,دانلود گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی,کارآموزی شرکت فنی حفاظتی,گزارش کارآمزوی برق,گزارش کارآموزی الکترونیک,گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی‎,گزارش کارآموزی شرکت حفاظتی دانلود گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی‎ دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی…

 • تحقيق اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه بزرگان

  ابن سحنون,اهداف تعليم و تربيت,تحقيق فلسفه و منطق,تعليم و تربيت,دانلود تحقيق,فارابي,فلسفه و منطق,قاسبي,كار تحقيقي فلسفه دانلود تحقيق اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه بزرگان دانلود فایل اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي بدين ترتيب مي‌توان اهداف تعليم و تربيت…

 • پاورپوینت توسعه مبتني بر جنبه (Aspect-oriented Development )

  آشنایی با مفهوم توسعه مبتني بر جنبه,اصول توسعه مبتني بر جنبه,پاورپوینت توسعه مبتني بر جنبه,پایان نامه توسعه مبتني بر جنبه,تحقیق توسعه مبتني بر جنبه,توسعه مبتني بر جنبه,روشهای توسعه مبتني بر جنبه,مفاهيم توسعه مبتني بر جنبه,مقاله توسعه مبتني بر جنبه پاورپوینت…

 • تحقیق حقوقی کامل

  تحقیق حقوقی کامل تحقیق حقوقی کامل رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق حقوقی کامل،در قالب word قابل ویرایش و در 52 صفحه .توضیحات:معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و…

 • پاورپوینت بررسي اجزاء يك ربات

  پاورپوینت بررسي اجزاء يك ربات بررسي اجزاء يك ربات رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع بررسي اجزاء يك ربات،در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:شايد مهمترين نكته اي که در رباتيک وجود دارد انجام…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت تولید تالیف بابک کاظمی

  پاورپوینت مدیریت تولید,خلاصه کتاب مدیریت تولید,دانلود خلاصه کتاب مدیریت تولید,مدیریت تولید پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت تولید تالیف بابک کاظمی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت تولید تالیف بابک کاظمی،در قالب ppt و در 374 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل…

 • تحقیق عقد حواله

  بررسی عقد حواله,پایان نامه حقوق پیرامون عقد حواله,پروژه عقد حواله,تحقیق حقوق عقد حواله,تحقیق در مورد عقد حواله,تحقیق عقد حواله,دانلود تحقیق حقوق در مورد عقد حواله,دانلود تحقیق عقد حواله,مقاله عقد حواله دانلود تحقیق عقد حواله دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد عقد حواله،در…

 • تحقیق تورم و سرمايه گذاران

  تحقیق تورم و سرمايه گذاران تورم و سرمايه گذاران رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تورم و سرمايه گذارانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 20 بخشی از متن تحقیق:تورم و سرمايه‌گذاران در طول جنگ جهاني دوم شما يک…

 • تحقیق بررسی مجتمع فولاد خراسان

  تحقیق بررسی مجتمع فولاد خراسان بررسی مجتمع فولاد خراسان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی مجتمع فولاد خراسان،در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتاریخچه فولادفولاد خراسانصادرات محدود فولاد در جهاندلايل كاهش رشد توليد فولاد…

 • مجموعه سوالات تستی آزمون استخدامی آموزش وپرورش

  دانلود نمونه سوالات استخدامی,نمونه سوالات استخدامی,نمونه سوالات استخدامی آموزش وپرورش,نمونه سوالات استخدامی پرستاری,نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی,نمونه سوالات استخدامی کلیه رشته ها,نمونه سوالات پرتکرار استخدامی,نمونه سوالات عمومی استخدامی دانلود مجموعه سوالات تستی آزمون استخدامی آموزش وپرورش دانلود فایل دانلود مجموعه…

 • گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان های بتنی

  تحقیق نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی,دانلود نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی,مقاله نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی,نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان های بتنی رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع نظارت و اجرای ساختمان…

 • تحقیق نماز و پرستش پروردگار

  تحقیق نماز و پرستش پروردگار رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع نماز و پرستش پروردگار،در قالب word و در 145 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: فطرت خداجویی بشرفصل دوم: فلسفه نمازفصل سوم: نماز اول وقتفصل چهارم: نماز مکتب…

 • جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تزریق پرفشار (فواره ای) (Jet Grouting)

  بهسازی خاک به روش تزریق پرفشار,بهسازی خاک به روش تزریق فواره ای,بهسازی خاک به روش جت گروتینگ,تزریق Jet Grouting,تزریق پرفشار,تزریق فواره ای,جت گروتینگ,روش تزریق Jet Grouting,روش تزریق پرفشار,روش تزریق فواره ای,روش جت گروتینگ دانلود جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش…

 • تمدن معاصر غربی به دنبال سلطه بر تمدن مهدوی

  تمدن,سلطه,غربی,معاصر,مهدوی دانلود تمدن معاصر غربی به دنبال سلطه بر تمدن مهدوی دانلود فایل تمدن معاصر غربی به دنبال سلطه بر تمدن مهدوی در قالب ورد و در 28 صفحه   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها:…